สตง. เปิดสอบข้าราชการ ปี 2562 (100 อัตรา)

     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทางออนไลน์ โดยมีตำแหน่งที่บรรจุครั้งแรก 100 อัตรา ดังนี้

     1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

     2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 15 อัตรา สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

     3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

โหลด ประกาศรับสมัคร
เว็บไซต์ สตง.
เว็บไซต์ รับสมัคร 
#นักเรียนกฎหมาย
10 เมษายน 2562

ความคิดเห็น