กฎหมายคมนาคม


1. การปฏิบัติตัว บนรถเมล์
2. คนขับรถสาธารณะพูดจาไม่สุภาพ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
3. จอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก
5. ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร
6. ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในระบบขนส่งสาธารณะ
7. เตรียมสอบกรมเจ้าท่า 2561 วิชากฎหมาย (รวมไว้ให้ดาวน์โหลด)
8. แนวข้อสอบ จรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า (15 ข้อ)
9. 54 คำศัพท์กฎหมาย ใช้สอบกรมเจ้าท่า 
10. โครงสร้าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
11. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ชุดที่ 1)
12. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ชุดที่ 2)
13. โครงสร้าง พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481
14. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 1)
15. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 2)
16. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 3)
17. ห้ามเดินรถ บริเวณงานเค้าท์ดาวน์ 2020 เซ็นทรัลเวิลด์

ความคิดเห็น