กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


1. การขออนุญาตฎีกา ในคดียาเสพติด
2. การเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราว ในชั้นศาลและชั้นสอบสวน
3. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปโดยความตายของผู้กระทำผิด
4. เขียนคำร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายไม่ชัดเจน
5. ผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียก ไม่ใช่การขัดขืนคำบังคับ แต่ต้องออกหมายจับ
6. ท้องที่กระทำความผิด : กรณีโอนเงินทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. จำเลยมิได้หลงต่อสู้คดี 
8. จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นฎีกา
9. จำเลยไม่ให้การหรือให้การปฏิเสธในคดีอาญา

10. คดีที่พยานอาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ

ความคิดเห็น