อัยการของแผ่นดิน

รวมกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพนักงานอัยการหรือทนายแผ่นดิน

1. การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัย สำหรับรองอัยการสูงสุด

ความคิดเห็น