กฎหมายจราจรทางบก


1. การปฏิบัติตัว บนรถเมล์
2. คนขับรถสาธารณะพูดจาไม่สุภาพ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
3. จอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก

ความคิดเห็น