กฎหมายอาญา


6. ความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพ
7. ดูหมิ่นศพ โทษหนักกว่า ดูหมิ่นคนทั่วไป
8. กระทำชำเรา ตามกฎหมายใหม่!?
9. การแต่งกายเป็นพระภิกษุโดยมิชอบ
10. พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร
11. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปโดยความตายของผู้กระทำผิด
12. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
13. เด็กยินยอมให้กระทำชำเรา จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่
14. การรอการลงโทษจำคุก
15. ความผิดฐานลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายหลังแยกต่างหากจากความผิดฐานชิงทรัพย์
16. วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมแก่อายุจำเลย
17. ผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียก ไม่ใช่การขัดขืนคำบังคับ แต่ต้องออกหมายจับ
19. การสร้างความพึงพอใจในทางเพศ เป็นอาการส่อไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศ เป็นการกระทำอนาจาร52. หลอกขายข้อสอบกฎหมายให้ นศ.ราม ผิดฉ้อโกง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 563/2531)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)