กฎหมายอาญา


6. ความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพ
7. ดูหมิ่นศพ โทษหนักกว่า ดูหมิ่นคนทั่วไป
8. กระทำชำเรา ตามกฎหมายใหม่!?
9. การแต่งกายเป็นพระภิกษุโดยมิชอบ
10. พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร
11. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปโดยความตายของผู้กระทำผิด
12. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
13. เด็กยินยอมให้กระทำชำเรา จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่
14. การรอการลงโทษจำคุก
15. ความผิดฐานลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายหลังแยกต่างหากจากความผิดฐานชิงทรัพย์
16. วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมแก่อายุจำเลย
17. ผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียก ไม่ใช่การขัดขืนคำบังคับ แต่ต้องออกหมายจับ
19. การสร้างความพึงพอใจในทางเพศ เป็นอาการส่อไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศ เป็นการกระทำอนาจาร

ความคิดเห็น