กฎหมายอาญา


6. ความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพ
7. ดูหมิ่นศพ โทษหนักกว่า ดูหมิ่นคนทั่วไป
8. กระทำชำเรา ตามกฎหมายใหม่!?
9. การแต่งกายเป็นพระภิกษุโดยมิชอบ
10. พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร
11. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปโดยความตายของผู้กระทำผิด
12. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
13. เด็กยินยอมให้กระทำชำเรา จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่
14. การรอการลงโทษจำคุก
15. ความผิดฐานลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายหลังแยกต่างหากจากความผิดฐานชิงทรัพย์
16. วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมแก่อายุจำเลย
17. ผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียก ไม่ใช่การขัดขืนคำบังคับ แต่ต้องออกหมายจับ
19. การสร้างความพึงพอใจในทางเพศ เป็นอาการส่อไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศ เป็นการกระทำอนาจาร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)