การกำหนดให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่


   การกำหนดให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483 (พระราชบัญญัติปีปฏิทิน พุทธศักราช 2483) คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประกอบกับ ประกาศ ให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ คลิกดาวน์โหลดไฟล์

*******
ความคิดเห็น