สวัสดีปีใหม่ 2564 ✨

วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ผมขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จ และสมหวังทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันสามารถเอาชนะไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) ซึ่งกำลังระบาดขณะนี้

สำหรับปีนี้ ผมตั้งใจจัดเตรียมเนื้อหากฎหมายหลากหลายแขนง (มากๆ) ที่จำเป็นต่อการเพิ่มพูนความรู้ การสอบแข่งขัน ตลอดจนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกท่านคอยติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

เหนือสิ่งอื่นใด คำแนะนำ ติชม และการติดตามจากทุกท่านตลอดมา เป็นแรงผลักดันและกำลังใจชั้นเยี่ยม เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้..ไปด้วยกันนะครับ 😍😍😍

#นักเรียนกฎหมาย
4 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)