ห้ามแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ


การแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ เป็นความผิดและมีโทษจำคุกตามกฎหมายอาญา ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คลิกอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 13/2565 

ความคิดเห็น