นักเรียนกฎหมาย บน LINE

นักเรียนกฎหมาย ได้เปิดใช้งานบน LINE 
สำหรับผู้ที่สะดวกในการใช้งาน 
LINE Application 

โดยสามารถเพิ่มเพื่อน
ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้

ง่ายๆ เท่านี้ ทุกท่านก็จะได้รับข้อมูล 

ข่าวสาร และบทความที่น่าสนใจ

***ใช้งานฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น***

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)