ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

          11 ส.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2565 ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป เดินรถ ตี 5 - 10 โมง และบ่าย 3 - 3 ทุ่ม และห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ใน 8 ทาง 

          
          เมื่อวานนี้ (10 สิงหาคม 2561) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปเดิน และห้ามจอดรถในทางบางสาย พ.ศ. 2561 
          เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในหลายเส้นทาง โดยมีการปิดกั้นช่องทางการจราจร ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น 
          ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อให้เหมาะสมกับการจราจรในทางบางสาย ในระหว่างการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

          1. ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เดินรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ใน 8 สาบทาง ต่อไปนี้
              - ถนนลาดพร้าว ตั้งแต่ ห้าแยกลาดพร้าว ถึง สี่แยกบางกะปิ
              - ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ สี่แยกบางกะปิ ถึง แยกนิด้า
              - ถนนรามคำแหง ตั้งแต่ แยกรามคำแหง ถึง แยกบ้านม้า
              - ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ ห้าแยกปากเกร็ด ถึง วงเวียนบางเขน
              - ถนนรามอินทรา ตั้งแต่ วงเวียนบางเขน ถึง แยกมีนบุรี
              - ถนนสีหบุรานุกิจ ตั้งแต่ แยกมีนบุรี ถึง คลองสามวา
              - ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ สามแยกบางกะปิ ถึง แยกศรีเทพา
              - ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ แยกศรีเทพา ถึง แยกเทพารักษ์

          2. ห้ามจอดรถทุกชนิด ทั้ง 2 ฝั่งตลอดเวลา ใน 8 ทางดังกล่าว

          3. ให้ระงับการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดที่ใช้กับ 8 ทางดังกล่าว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ไว้เป็นการชั่วคราว

          4. รถบรรทุกที่ได้รับผ่อนผันจากเจ้าพนักงานจราจร และรถบรรทุกอื่นซึ่งมีข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ข้อสังเกตของผู้เขียน
          ประเด็นน่าคิดต่อยอดจากบทความนี้นะครับ เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร มีที่มาและบทบาทหน้าที่อย่างไร ต่างจากตำแหน่งเจ้าพนักงานจราจรอื่นอย่างไรบ้าง 
          เนื่องจากโดยปกติแล้วจะพบเห็นการประกาศ/ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัด เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัด หรือเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ ไม่มากนักที่จะพบเห็นข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร


#นักเรียนกฎหมาย
11 สิงหาคม 2561

ความคิดเห็น