อำนาจการคุมขังของเรือนจำ

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอำนาจการคุมขังของเรือนจำ ฉบับที่ 14 แก้ไขอำนาจคุมขังของ เรือนจำจังหวัดสกลนคร จากเดิมที่มีอำนาจจำคุกไม่เกิน 15 ปี เป็นแก้ไขให้มีอำนาจจำคุกไม่เกิน 25 ปี 
          ผู้เขียนจึงได้ค้น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 (ยังมีผลใช้บังคับอยู่) และประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอำนาจการคุมขังของเรือนจำ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          พบว่า เรือนจำต่างๆ มีอำนาจคุมขังผู้ต้องขังแต่ละประเภทไม่เท่ากัน แต่เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับ ผู้เขียนจึงสรุปอำนาจคุมขังของเรือนจำ โดยแยกแต่ละประเภทเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังนี้

          1. เรือนจำกลาง
              1.1 อำนาจจำคุก 15 ปี ถึงประหารชีวิต จำนวน 10 แห่ง คือ
                    เรือนจำกลางบางขวาง 
                    เรือนจำกลางคลองไผ่ 
                    เรือนจำกลางเขาบิน 
                    เรือนจำกลางพิษณุโลก
                    เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 
                    เรือนจำกลางเชียงใหม่ 
                    เรือนจำกลางเชียงราย 
                    เรือนจำกลางระยอง 
                    เรือนจำกลางราชบุรี 
                    เรือนจำกลางนครปฐม
              1.2 อำนาจจำคุกถึงประหารชีวิต จำนวน 2 แห่ง คือ
                    เรือนจำกลางคลองเปรม
                    เรือนจำกลางสงขลา
              1.3 อำนาจจำคุก 15 ปี ถึง 30 ปี จำนวน 11 แห่ง คือ
                    เรือนจำกลางวังทอง
                    เรือนจำกลางชลบุรี
                    เรือนจำกลางอุบลราชธานี
                    เรือนจำกลางอุดรธานี
                    เรือนจำกลางสมุทรปราการ
                    เรือนจำกลางนครราชสีมา
                    เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
                    เรือนจำกลางกำแพงเพชรเรือนจำกลางขอนแก่น
                    เรือนจำกลางยะลา
                    เรือนจำกลางปัตตานี
                    เรือนจำกลางนครพนม
              1.4 อำนาจจำคุก 15 ปี ถึง 25 ปี จำนวน 1 แห่ง คือ
                    เรือนจำกลางนครสวรรค์
              1.5 อำนาจจำคุก 15 ปี ถึง 20 ปี จำนวน 9 แห่ง คือ
                    เรือนจำกลางลำปาง
                    เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
                    เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
                    เรือนจำกลางพัทลุง
                    เรือนจำกลางลพบุรี
                    เรือนจำกลางสุรินทร์
                    เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
                    เรือนจำกลางเพชรบุรี
                    เรือนจำกลางตาก


          2. เรือนจำส่วนภูมิภาค
              2.1 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 25 ปี จำนวน 7 แห่ง คือ
                    เรือนจำจังหวัดตรัง
                    เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                    เรือนจำจังหวัดสงขลา
                    เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
                    เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
                    เรือนจำอำเภอนาทวี
                    เรือนจำจังหวัดสกลนคร
              2.2 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 20 ปี จำนวน 13 แห่ง คือ
                    เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
                    เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
                    เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
                    เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
                    เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
                    เรือนจำจังหวัดหนองคาย
                    เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
                    เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
                    เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 
                    เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
                    เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 
                    เรือนจำอำเภอนางรอง
                    เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
              2.3 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 15 ปี จำนวน 42 แห่ง คือ
                    เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
                    เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
                    เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
                    เรือนจำจังหวัดสระบุรี
                    เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
                    เรือนจำจังหวัดชัยนาท
                    เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
                    เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
                    เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                    เรือนจำจังหวัดตราด
                    เรือนจำจังหวัดนครนายก
                    เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
                    เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
                    เรือนจำจังหวัดยโสธร
                    เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
                    เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
                    เรือนจำจังหวัดเลย
                    เรือนจำจังหวัดพะเยา
                    เรือนจำจังหวัดแพร่
                    เรือนจำจังหวัดพิจิตร
                    เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
                    เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
                    เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
                    เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
                    เรือนจำจังหวัดชุมพร
                    เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
                    เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
                    เรือนจำจังหวัดน่าน
                    เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    เรือนจำจังหวัดกระบี่
                    เรือนจำจังหวัดพังงา
                    เรือนจำจังหวัดระนอง
                    เรือนจำจังหวัดสตูล
                    เรือนจำจังหวัดลำพูน
                    เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
                    เรือนจำอำเภอพล
                    เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
                    เรือนจำอำเภอเทิง
                    เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
                    เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
                    เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
                    เรือนจำอำเภอเกาะสมุย
              2.4 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 10 ปี จำนวน 14 แห่ง คือ
                    เรือนจำอำเภอธัญบุรี
                    เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
                    เรือนจำอำเภอภูเขียว
                    เรือนจำอำเภอฝาง
                    เรือนจำอำเภอแม่สอด
                    เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
                    เรือนจำอำเภอหล่มสัก
                    เรือนจำอำเภอไชยา
                    เรือนจำอำเภอหลังสวน
                    เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
                    เรือนจำอำเภอทุ่งสง
                    เรือนจำอำเภอปากพนัง
                    เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
                    เรือนจำอำเภอเบตง

          3. เรือนจำพิเศษหรือทัณฑสถาน
              3.1 อำนาจจำคุก ถึงตลอดชีวิต จำนวน 6 แห่ง คือ
                    ทัณฑสถานหญิงกลาง
                    ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
                    ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
                    ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
                    ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
                    ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
              3.2 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 30 ปี จำนวน 4 แห่ง คือ
                    ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
                    ทัณฑสถานหญิงสงขลา
                    ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
                    ทัณฑสถานหญิงระยอง
              3.3 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 20 ปี จำนวน 2 แห่ง คือ
                    ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
                    ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
              3.4 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 15 ปี จำนวน 33 แห่ง คือ
                    เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
                    เรือนจำพิเศษธนบุรี
                    เรือนจำพิเศษกำแพงเพชร
                    เรือนจำพิเศษขอนแก่น
                    เรือนจำพิเศษฉะเชิงเทรา
                    เรือนจำพิเศษชลบุรี
                    เรือนจำพิเศษเชียงราย
                    เรือนจำพิเศษเชียงใหม่
                    เรือนจำพิเศษนครปฐม
                    เรือนจำพิเศษนครราชสีมา
                    เรือนจำพิเศษนครศรีธรรมราช
                    เรือนจำพิเศษนครสวรรค์
                    เรือนจำพิเศษพัทลุง
                    เรือนจำพิเศษยะลา
                    เรือนจำพิเศษระยอง
                    เรือนจำพิเศษราชบุรี
                    เรือนจำพิเศษลพบุรี
                    เรือนจำพิเศษลำปาง
                    เรือนจำพิเศษสมุทรปราการ
                    เรือนจำพิเศษสุราษฎร์ธานี
                    เรือนจำพิเศษอุดรธานี
                    เรือนจำพิเศษอุบลราชธานี
                    เรือนจำพิเศษสุรินทร์
                    เรือนจำพิเศษปัตตานี
                    เรือนจำพิเศษสมุทรสงคราม
                    เรือนจำพิเศษนครพนม
                    เรือนจำพิเศษเพชรบุรี
                    เรือนจำพิเศษตาก
                    เรือนจำพิเศษมีนบุรี
                    เรือนจำพิเศษพัทยา
                    ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
                    ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
                    ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
              3.5 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 10 ปี จำนวน 5 แห่ง คือ
                    ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
                    ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
                    ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
                    ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
                    ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
              3.6 อำนาจจำคุก ไม่เกิน 7 ปี จำนวน 5 แห่ง คือ
                    ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
                    ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
                    ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
                    ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
                    ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง

          อย่างไรก็ตาม หากผู้ต้องขังมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ให้เรือนจำและทัณฑสถานมีอำนาจคุมขังมากกว่าที่กำหนดข้างต้น ดังนี้
          1) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 ปี เป็นไม่เกิน 14 ปี
          2) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี เป็นไม่เกิน 20 ปี
          3) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 30 ปี
          4) ที่กำหนดไว้ถึง 20 ปี เป็นไม่เกิน 40 ปี
          5) ที่กำหนดไว้ถึง 25 ปี เป็นไม่เกิน 50 ปี
          6) ที่กำหนดไว้ถึง 30 ปี เป็นถึงตลอดชีวิต

#นักเรียนกฎหมาย
28 สิงหาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)