ศาลปกครองยะลา เปิดทำการ 18 ม.ค. 2562

          ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศสถานที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลปกครองยะลา โดยศาลปกครองยะลา ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และจะเริ่มเปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


#นักเรียนกฎหมาย
5 กันยายน 2561

ความคิดเห็น