ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ข้อสอบเก่า นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (วันนี้ 7ต.ค.2561)

เมื่อเช้าวันนี้มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ที่อิมแพค เมืองทองธานี นักเรียนกฎหมายจึงได้รวบรวมข้อสอบ เพื่อเป็นแนวทางการสอบแก่ผู้ที่จะสอบในอนาคตครับ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยครับ

1. ความหมายของ การถ่ายลำ
2. ความหมายของ การค้าชายฝั่ง
3. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์เน้น 6 ด้าน
4. ทำไมเศรษฐกิจโลกกระทบถึงไทย
5. Form E
6. โทษสูงสุด
7. นาย ก. มองดูนกที่ระดับความสูง 15 ม. ซึ่งทำมุมกับนาย ก. 45องศา สรุป นาย ก. อยู่ห่างจากนกกี่เมตร
8. ไทยแลนด์ 3.0
9. รัฐมนตรีตามความเห็นคณะรัฐมนตรี ยกเว้นภาษี
10. หน่วยงานใดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ

11. อนุสัญญาขยะ - บาเซิล
12. ท่าเรือรับอนุญาต
13. มาตราใดต้องรับโทษแม้มิได้กระทำโดยเจตนา
14. การประกาศเขตควบคุมศุลกากร ด้วยวิธีใด 
15. Incoterm ที่สูงสุด
16. เอกชนร่วมทุน PPP
17. ประเทศใดไม่ได้ทำ FTA กับไทย
18. ข้อใดผิด เกี่ยวกับ WTO
19. ผ่านแดนต้องออกจากราชอาณาจักรภายในกี่วัน
20. เวลา 16.15 น. เข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกันกี่องศา

21. ใบแสดงแหล่งกำเนิด c/o สินค้าของไทย ออกโดยหน่วยงานใด / เอกสารรับรองถิ่นกำเนิด (C/O) ออกโดยกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
22. ของนำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 ยกเว้นอากร
23. สำแดงเท็จมีโทษปรับเท่าไร
24. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
25. แจ้งยกเลิกโรงพักสินค้ากี่วัน
26. นำของเข้ามาจากจีนราคา 12,000 บาท ส่งกลับออกไปในสภาพเดิม ขอคืนอากรได้เท่าไหร่
27. โทษปรับสูงสุด
28. ใครเป็นผู้ตีความถิ่นกำเนิดสินค้า
29. ประเทศใดเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย 
30. ท่าเรือรับอนุญาติ หมายถึง

31. ลูกค้ามาซื้อของแต่แม่ค้าไม่มีเงินทอน จึงไปแลกเงินกับแม่ค้าร้านข้างๆ ต่อมาแม่ค้าร้านข้างๆ บอกว่าเป็นแบงค์ปลอม แม่ค้าจึงต้องให้แบงค์ใหม่แก่ร้านข้างๆ สรุปแม่ค้าขาดทุนไปเท่าไหร่
32. แผนพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบับฉบับที่เท่าไร
33. ทางอนุมัติ
34. ตีระฆัง 15,5,9 นาที จะตีดังพร้อมกันกี่ครั้ง ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
35. ราคาของกลางรวมอากรต้องเกินเท่าใด จึงจะตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
36. นับวันจันทร์-อาทิตย์ ถ้านับไป 85 วัน จะตรงกับวันอะไร
37. วิสัยทัศน์​กรม
38. ข้อใดไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ปี 2560-2563
39. พ.ร.บ. มีผลเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
40. ขอคืนรถยนต์ ภายในกี่วัน / ระยะเวลายื่นขอรถคืน

41. ใครไม่ใช่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
42.  จังหวัดใด ไม่ใช่ EEC
43. อนุสัญญาอิสตันบูล (ATAcarnet) , บาเซิล (เคลื่อนย้ายขยะพิษ) , เกียวโต (ว่าด้วยกรมศุล)
44. อำนาจอธิบดีเกี่ยวกับเขตปลอด
45. ความหมายด่านศุลกากร
46. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันนำเข้าสำเร็จ
47. หน่วยงานใดมิอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง / หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงการคลัง
48. เงินบาทอ่อนค่าเงินดอลลาล์แข็งตัวมีผลยังไง
49. ใบขนขาเข้าพิเศษ ต้องเสียอากร
50. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมศุลกากร

51. มีเงินมากกว่ากระต่าย 50 บาท ถ้ามีเงิน 51 บาท กระต่ายมีเงินเท่าไหร่
52. ข้อใดตรงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
53. บอกข้อสอบคนรู้จัก ขาดจิตสำนึกด้านใด
54. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันนำเข้าสำเร็จ
55. นำเข้าส่งออกในพื้นที่พัฒนาร่วม ถือเป็น
56. ของใช้ส่วนตัว
57. Blue เท่ากับเท่าไหร่ ตัวแรก a=97 z=122
58. ทะเล แม่น้ำ รหัสอะไร
59. ใครเป็นผู้ตีความถิ่นกำเนิดสินค้า
60. นำเข้าส่งออกในพื้นที่พัฒนาร่วม ถือเป็นอะไร

61. มูลค่าของที่เสียอากรช่องแดงได้เลย
62. นั่ง6เหลี่ยม ใครอยู่ตรงข้าม
63. ดุลการค้า
64. ประมวลจริยธรรมมีกี่ข้อ 
65. ทะเล 12 ไมล์
66. เสาสูง 15 เมตร คนยืนห่างเท่าไรทำมุม 45 องศา
67. เขตต่อเนื่องคืออะไร
68. พื้นที่พัฒนาร่วม
69. ของที่นำเข้าไทย ส่งไปมาเลเซียหรือประเทศที่ 3 ว่าเรียกอะไร
70. หนอนน้อยตกลงไปในท่อ ซึ่งเป็นวันคู่พอดี เดินหน้า ในวันคู่ 1.25 เมตร เดินถอยหลังในวันคี่ 0.95 เมตร 7 วันเดินหน้าได้ระยะทางเท่าไหร่

71. ทำผิดแต่ไม่ผิดประมวลจริยธรรม ไม่มีผลต่อการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน
72.  เขตประกอบการค้าเสรี
73. นายเรือรายงานเรือเข้าและยื่นบัญชีอะไร
74. ข้อใดไม่ใช่อำนาจ รมต.
75. อุทธรณ์ 30 วันต่อ กพค
76. เสียเกินจำนวน คืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเท่าไร
77. FTA ใด ไม่มี
78. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
79. พื้นที่ควบคุมร่วมกัน
80. องค์กรควบคุมข้าราชการพลเรือน

81. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของตกค้างหักค่าอะไรก่อน
82. ใบขนสินค้ามีรายละเอียดข้อใดไม่ถูกต้อง
83. หากจะนำเข้าเศษพลาสติก/เศษโทรศัพท์ ต้องขออนุญาตใคร
84. ข้อไดไม่ถูกเกี่ยวกับ thai nation single window
85. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ GDP
86. อายุความ
87. อากร ไม่ถึง 200 อธิบดีสั่ง
88. ฟ้องศาล ต้องรอคำอุทธรณ์ / กรณีคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาคดีล่าช้าเกิน 180 วัน ผู้อุทธรณ์สามารถทำการใด
89. รายงานการแข่งขันทางการค้า
90. บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเงินตราต่างประเทศข้อใดไม่ถูกต้อง

91. อนุกรม 1 ข้อ
92. กรณีที่อยู่ระหว่างสอบวินัย ผู้ใดมีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
93. กรณีความปิดชัดแจ้ง ก.พ. จะดำเนินการอย่างไร
94. กรณีที่อยู่ระหว่างสอบวินัย ผู้ใดมีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
95. องค์ประกอบของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
96. ผู้นำเข้ามีหน้าที่เสียอากรเมื่อใด 1 นำเข้าสำเร็จ 2 ยื่นใบขน 3 ยื่นใบขนและ จนท ออกเลขใบขนแล้ว 4...

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ยากมากครับ***


#นักเรียนกฎหมาย
7 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-