รวมเว็บไซต์ e-Learning


โลกดิจิทัลในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษา หรือผู้แสวงหาความรู้ทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวิชาความรู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงวิชากฎหมายด้วย นักเรียนกฎหมาย.com จึงได้รวบรวม 10 เว็บไซต์การเรียนการสอน e-Learning และ MOOC นำเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจได้พิจารณากัน ซึ่งผู้ที่ศึกษาผ่านเกณฑ์ก็จะได้ประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐานและนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)