คดีซื้อขายออนไลน์ ฟ้องง่าย ไม่ต้องไปศาล ไม่ต้องมีทนายความ


การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่ได้รับสินค้า หรือได้ของไม่ตรงปก ผู้ซื้อก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ ได้ง่ายมาก ๆ ซึ่งโพสต์นี้ จะพาไปทำความรู้จัก "แผนกคดีซื้อขายออนไลน์" ให้มากยิ่งขึ้น (วันเปิดทำการของศาลแพ่งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง) รับรองได้ว่าผู้ซื้อที่ถูกเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรม จะสามารถฟ้องคดีได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนครับ

1. ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
ศาลแพ่ง "แผนกคดีซื้อขายออนไลน์" เป็น "ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ" คือ ตั้งแต่การยื่นฟ้อง เพียงแค่กรอกข้อมูล ระบบก็จะประมวลข้อเท็จจริง เปลี่ยนเป็นคำฟ้อง มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ขายเพื่อต่อสู้คดี รวมถึงขั้นตอนการไกล่เกลี่ย การพิจารณาและพิพากษา การอุทธรณ์และฎีกา เป็นการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ผู้ซื้อและผู้ขายจึงไม่ต้องเดินทางไปขึ้นศาล สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลามาก ๆ

2. ไม่ต้องจ้างทนายความ
ผู้ซื้อไม่ต้องจ้างทนายความและไม่ต้องมีความรู้ทางกฎหมาย ก็สามารถฟ้องคดีได้ เพียงแค่กรอกข้อมูลการซื้อขาย ซื้อของที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ เกิดปัญหาอะไรขึ้น จากนั้นจะมี "เจ้าพนักงานคดี" ช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำฟ้อง ว่าครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบฐานข้อมูลจากภาครัฐและเอกชนที่มีการลงทะเบียนผู้ขายไว้ เพื่อระบุตัวจำเลยได้ถูกต้อง

3. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
คดีซื้อขายออนไลน์ถือเป็นคดีผู้บริโภค เมื่อยื่นฟ้องผู้ขาย/ผู้ประกอบการ จึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลแต่อย่างใด

4. ไม่จำกัดทุนทรัพย์ในคดี
ไม่ว่าจะมีการซื้อขายสินค้าออนไลน์กี่บาทก็ตาม ก็สามารถยื่นฟ้องเป็นคดีซื้อขายออนไลน์ได้ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อต้องการจะฟ้องคดีแบบปกติ ก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดหรือที่ผู้ประกอบการมีภูมิลำเนาได้

สรุปได้ว่า คดีซื้อขายออนไลน์ มีข้อดีคือ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องเดินทางไปขึ้นศาล ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้เอกสารเป็นกระดาษ โดยมีข้อจำกัดเพียงประการเดียว คือ คดีที่เกิดขึ้นต้องมาจากการซื้อขายออนไลน์เท่านั้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)