วันจันทร์ : จุดอ่อนของระบบราชการ

          หลายคนคงเคยได้ยินข่าวกันมาบ้าง ว่าหากวันหยุดสุดสัปดาห์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยขึ้น หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน หน่วยงานราชการหลายแห่งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ระดับหนึ่ง แต่อีกหลายแห่งต้องรอวันเปิดทำการ 
          ตัวอย่างล่าสุด คือ ข่าวรถโดยสารสาธารณะของเอกชน 2 สาย จอดซ้อนกันที่ป้ายหยุดรถ และปิดช่องจราจร ทำให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน และผู้สัญจรไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามภาพนี้

ภาพประกอบ จากทวีตเตอร์ จส.100

ภาพข่าว จากเว็บไซต์ จส.100

ภาพข่าว จากเว็บไซต์ จส.100

          เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. รถโดยสารเอกชนร่วมบริการธรรมดา สาย 8 แฮปปี้แลนด์-สะพานพุทธ และสาย 44 เคหะคลองจั่น-ท่าเตียน จอดรถเบียดซ้อนกัน บริเวณป้ายหยุดรถโดยสาร ข้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ทำให้ปิดช่องการจราจรและผู้ใช้บริการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ สาย 8 ไม่สามารถลงจากรถได้ 
          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ ขสมก. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล ได้ลงโทษปรับบริษัทเดินรถทั้ง 2 แห่ง ขั้นสูงสุด 5,000 บาท เนื่องจากไม่กำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ ขสมก. พร้อมสั่งพักการเดินรถและพักการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถทั้ง 2 คน เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ให้เจ้าของบริษัททั้ง 2 แห่ง มารายงานตัวพร้อมกับพนักงานขับรถโดยสาร เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ขสมก.

          ผู้เขียนเห็นว่า จากเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ ไม่ได้คำนึงถึงกฎหมาย และความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างแท้จริง ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากรถโดยสารได้ และไม่ได้สนใจผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ช่องจราจร
          สำหรับการสอบสวนข้อเท็จจริงของ ขสมก. ที่จะเริ่มในวันจันทร์ เวลา 09.00 น. ผู้เขียนเห็นว่า ยังเป็นการยึดโยงการทำงานในระบบเก่า ซึ่งระบบราชการสมัยใหม่ จะต้องคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอวันจันทร์ ซึ่งสะท้อนได้จากการตัดสินใจของ ขสมก. บางส่วน ที่มีคำสั่งลงโทษผู้ประกอบการได้ทันทีแม้จะเป็นวันหยุดราชการ และถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของระบบราชการ แต่จะดีมากยิ่งขึ้น ถ้าเริ่มสอบสวนและได้พยานหลักฐาน แบบ สดๆร้อนๆ ก็จะส่งผลให้การสรุปสำนวนรวดเร็ว และบังคับใช้กฎหมายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#นักเรียนกฎหมาย
2 กันยายน 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562