เกี่ยวกับ นักเรียนกฎหมาย

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ผู้เขียนเริ่มเขียนเกร็ดความรู้ทางกฎหมาย ในชื่อ นักเรียนกฎหมาย.com ด้วยความชอบ ความสนใจ และการทำงานด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์หลักตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน เพื่อประยุกต์ใช้กฎหมายในการทำงาน และต่อยอดความคิดทางกฎหมายที่ดีได้

ผมตระหนักดีว่าลำพังความรู้ของผม คงไม่สามารถเขียนหรือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่มหาศาลได้ จึงขอกราบขอบคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าของหนังสือ บทความหรือรูปภาพทุกท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ที่แท้จริง ตลอดจนขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สำหรับช่องทางการติดต่อ สอบถาม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่อีเมลนี้ครับ nawaratsirapipat@gmail.com 


ความคิดเห็น